WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Hem och skola

 

Styrelsen för läsåret 2023 - 2024 består av följande personer:

Nina Martenson-Nygård, ordförande

Maria Norrena-Björklund, sekreterare

Henrik Sandbacka, kassör

Ann-Sofi Berger, medlem

Maria Boström, medlem

Kaj Sandvik, medlem

Karita Jungar, medlem

Josefin Sandvik-Holmström (lärarrepresentant)

Cecilia Hägglund-Nygård (rektor)

 

OM HEM OCH SKOLAS VERKSAMHET

Ny styrelse för kommande läsår väls årligen i samband med skolans föräldramöte i början av höstterminen.

Alla föräldrar är medlemmar i Hem och skola. Genom den aktiva lokala föreningen får föräldrarna och skolan förmåner via den nationella föreningen Hem och skola, bl.a. kan föredragshållare fås till föräldramöten och skolan kan söka stipendier för studiebesök. 

Medlemsavgiften för läsåret 2023 - 2024 är 15 euro per familj.

Gymnasiets Hem och skola delar ut understöd och stipendier till gymnasiets studerande. Understöden riktas till ändamål som hela skolan har nytta av eller hela årskurser. 

Hem och skola har i samband med vårens studentdimission ordnat studentmiddag för de nyblivna studenterna och deras närmaste till självkostnadspris. 

I samband med skolans föräldramöten har Hem och skola ibland ordnat föredrag, som varit uppskattade. 

Hem och skolas styrelse har också fungerat som ett bollplank i frågor som handlar om kommande linjedragningnar i skolan. 

Föreningen Hem och skola utgör ett betydande stöd för verksamheten i Jakobstads gymnasium. Skolan tackar för familjernas medlemsavgifter samt de aktiva inom föreningen!

Cecilia Hägglund-Nygård,

rektor

WidgetAreaBottom