WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Lärare

Kontakta lärarna via Wilma eller per e-post: fornamn.efternamn@edu.jakobstad.fi

Hägglund-Nygård Cecilia, FM, rektor. Tel 044 721 1470 (tjänst)
Granlund Johan, FM, biträdande rektor. Tel.  044 785 1472 (tjänst)


Ahlskog Maija, FM, timlärare i matematik
Andersson Jessica, vikarierande studiehandledare för grupperna 20E, 21A/B och 22A/B
Björk Johanna, FD, timlärare i biologi och geografi, grhl för 21A
Björkskog Marie, FM, lektor i modersmålet, grhl för 21B
Borgmästars Heidi, FM, timlärare i finska, grhl för 22A
Cederholm Camilla, MM, FD, lektor i musik, grhl för 23B , även på Oxhamns skola
Finell Tom, FM, lektor i matematik och kemi, grhl för 22B
Granlund Johan, FM, lektor i biologi och geografi, biträdande rektor, grhl för 20E, studiehandledare för grupperna 23A/B. Tel. 044 785 1472  (tjänst)
Granqvist Linn, timlärare i hälsokunskap, även på Oxhamns skola
Granvik Therese, FM, timlärare i historia och samhällslära, grhl för 23D, handledande lärare för studerandekåren, även på Oxhamns skola
Grundvall Petra, FM, timlärare i engelska, kontaktperson för kombistuderande vid Optima
Gädda Anton, vikarierande timlärare i matematik, tf. grhl för 22E
Hernberg Fredrik , FM, lektor i fysik och matematik, grhl för 22C
Holm-Granlund Carina, FM, lektor i studiehandledning, grupperna 20E, 21A/B och 22A/B. Ansvarig för kontakt till högskolor, uppdatering av studieinformation (tjänstledig 4.1 - 1.6.2024)
Holmgård Sebastian, FM, lektor i engelska och franska
Häggblom Rasmus, FM, lektor i religion och psykologi, grhl för 21C, linjeledare för idrottslinjen
Kock Marina, PM, speciallärare, tutorhandledare. 
Liljestrand-Jutila Monica, KoM, lektor i bildkonst, grhl för 23A, även på Oxhamns skola
Mattsson Mia, FM, TM, lektor i historia och samhällslära, grhl för 23C.
Mether Emma, FM, lektor i modersmål och litteratur samt engelska
Nylund Gen, FM, lektor i finska, grhl för 21D
Sandvik-Holmström Josefin,  FYM, timlärare i gymnastik och hälsokunskap, träningar inom idrottslinjen
Smedlund Henrik, FM, lektor i matematik och fysik
Smedlund Sonja, FM, timlärare i tyska och franska, grhl för 22D
Storbacka Heidi, studiehandledare för grupperna C, D. Tel. 044 785 1388 (tjänst)
Westerlund Jonas, FM, lektor i matematik, grhl för 22E (tjänstledig 1.8.2023 - 31.7.2024)
Östman Hanna, TM, tf. lektor i religion och filosofi
Österholm Jannica, FM, timlärare i modersmål och litteratur, även på Oxhamns skolaWidgetAreaBottom