WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Lärare

Kontakta lärarna via Wilma eller per e-post: fornamn.efternamn@edu.jakobstad.fi

Hägglund-Nygård Cecilia, FM, rektor. Tel 044 721 1470 (tjänst)
Granlund Johan, FM, biträdande rektor. Tel.  044 785 1472 (tjänst)

Björk Johanna, FD, timlärare i biologi och geografi, grhl för 21A
Björk May, FM, lektor i modersmålet
Björkskog Marie, FM, lektor i modersmålet, grhl för 19E
Borgmästars Heidi, FM, timlärare i finska, även på Optima
Cederberg Trygve, TL, lektor i religion och filosofi, grhl för 21B
Cederholm Camilla, MM, FD, lektor i musik, grhl för 20C , även på Oxhamns skola
Ekstrand Elisabeth, FM, timlärare i engelska och tyska, studiehandledare i 21A/B 
Finell Anne, FD, lektor i engelska och tyska, grhl för 20B 
Finell Tom, FM, lektor i matematik och kemi
Granlund Johan, FM, lektor i biologi och geografi, biträdande rektor, grhl för 18E. Tel. 044 785 1472  (tjänst)
Granvik Therese, FM, timlärare i historia och samhällslära, grhl för 20A, även på Oxhamns skola
Hagback Ann-Sofie, FM, timlärare i modersmål och engelska, främst inom grundläggande utbildning för vuxna
Hernberg Fredrik , FM, lektor i fysik och matematik
Holm-Granlund Carina, FM, lektor i studiehandledning, grupperna 19A/B och 20A/B. Studieinformationsansvarig. Tel. 044 785 1253 (tjänst)
Holmgård Sebastian, FM, timlärare i engelska och franska, kontaktperson för kombistuderande vid Optima
Häggblom Rasmus, FM, lektor i religion och psykologi, grhl för 21C, handledande lärare för studerandekåren, linjeledare för idrottslinjen
Kilgast-Viisteensaari Tiina, timlärare i finska, även inom grundläggande utbildning för vuxna
Kock Marina, FM, speciallärare, även på Oxhamns skola
Liljestrand-Jutila Monica, KoM, lektor i bildkonst, grhl för 19D, även på Oxhamns skola
Mattsson Mia, FM, TM, lektor i historia och samhällslära, grhl för 19A
Mether Emma, FM, lektor i modersmål och litteratur samt engelska, grhl för 20D
Norrbäck-Stenman Benita, FM, lektor i studiehandledning, grupperna C, D och E. Tutorhandledare. Tel. 044 785 1388 (tjänst)
Nylund Gen, FM, lektor i finska, grhl för 21D
Sandvik Josefin,  FYM, timlärare i gymnastik och hälsokunskap, träningar inom idrottslinjen
Smedlund Henrik, FM, lektor i matematik och fysik, grhl för 19B
Smedlund Sonja, FM, timlärare i tyska och franska, grhl för 19C, även på Oxhamns skola
Westerlund Jonas, FM, lektor i matematik (tjänstledig 11.8.2021 - 13.01.2022)WidgetAreaBottom