WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Studerandekåren

Studerandekåren utgörs av alla studerande vid Jakobstads gymnasium. Val till studerandekårens styrelse hålls varje år i december och den nya styrelsen tillträder vid årsskiftet. Styrelsen består av 12 medlemmar och fungerar som en förmedlare mellan skolans ledning och de studerande. Till styrelsen uppgifter hör att föra studerandes talan i skolan vilket inbegriper att ta emot, diskutera, vidarebefordra och verkställa önskemål som studerande framfört till styrelsen. Under lärarmöten finns alltid en eller två av styrelsens medlemmar närvarande för att representera hela studerandekåren och förmedla studerandes åsikter. Under läsåret ordnar styrelsen också evenemang såsom välkomstfest, julfest och temadagar. JG:s styrelse har ett nära samarbete med Pietarsaaren lukios studerandekårsstyrelse och förverkligar många av temadagarna tillsammans med dem. Styrelserna delar också på ansvaret för elevkafét. Om du har frågor eller önskemål, tveka inte att ta kontakt med någon i styrelsen.

 

Styrelsen består under 2022 av följande personer

Elvira Nyrönen - ordförande

Alva Eklund - vice ordförande

Erica Krokvik - kassör

Isak Henricson - sekreterare

Josefin Lindvall - vice sekreterare

Roberto Hagman och Tam Bui - caféansvariga

Olivia Käldström och Isac Gädda - marknadsföring/sociala medier

Mathilda Palmborg och Maja Söderlund - trivselansvariga

William Storbacka - representanter i studerandevårdsgruppen

 

Rasmus Häggblom - handledande lärare

WidgetAreaBottom