WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Studerandekåren

Studerandekåren utgörs av alla studerande vid Jakobstads gymnasium. Val till studerandekårens styrelse hålls varje år i december och den nya styrelsen tillträder vid årsskiftet. Styrelsen består av 12 medlemmar och fungerar som en förmedlare mellan skolans ledning och de studerande. Till styrelsen uppgifter hör att föra studerandes talan i skolan vilket inbegriper att ta emot, diskutera, vidarebefordra och verkställa önskemål som studerande framfört till styrelsen. Under lärarmöten finns alltid en eller två av styrelsens medlemmar närvarande för att representera hela studerandekåren och förmedla studerandes åsikter. Under läsåret ordnar styrelsen också evenemang såsom välkomstfest, julfest och temadagar. JG:s styrelse har ett nära samarbete med Pietarsaaren lukios studerandekårsstyrelse och förverkligar många av temadagarna tillsammans med dem. Styrelserna delar också på ansvaret för elevkafét. Om du har frågor eller önskemål, tveka inte att ta kontakt med någon i styrelsen.

 

Styrelsen består under 2023 av följande personer

Alva Eklund - ordförande

Ingrid Wester - vice ordförande

William Storbacka - kassör

Isak Henricson - sekreterare

Pär Lund - vice sekreterare

Linus Björkskog och Hanna Lövsund - caféansvariga

Maja Fagerudd och Vilmer Svenlin - marknadsföring/sociala medier

Smilla Norrman och Maja Fagerudd - trivselansvariga och representanter i studerandevårdsgruppen

Kajsa Korkea-aho och Linn Nyman - evenemangsansvariga

 

Therese Granvik - handledande lärare

WidgetAreaBottom