WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Tutorerna

Tutorkurs Äö04.1
Kursen kan genomföras under 1-2 årskurser. Bedömning: A. För godkänd kurs krävs 38 timmars arbete.
Mål: Tutorernas uppgift är att välkomna nya studerande och arbeta för trivseln i gymnasiet samt öka kunskapen om gymnasiestudierna genom att informera niondeklassister och deras föräldrar. Tutorhandledarna sammankallar till möten och handleder tutorerna i deras arbete.
Innehåll:
• Planering och genomförande av Vi-dagen för ettorna på hösten.
• Mobbningsförebyggande arbete som kan innebära deltagande i kurser och samarbetsövningarna med ettorna.
• Gymnasiets marknadsföringsarbete, t.ex. utbildningsmässorna i högstadierna i december – februari (kvällstid), lektioner i högstadiernas nior, guidning av nior som besöker vår skola, ev. planering av Öppet Husliknande evenemang.
• Tutorutbildning som ordnas av Folkhälsan eller annan aktör.
Tutorkursens handledare läsåret 2022 - 2023 är studiehandledare Benita Norrbäck-Stenman
tutorer2017tutorer2017b

WidgetAreaBottom