WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Stödåtgärder

Stöd för studier

I stödfrågor kan alltid grupphandledare, rektor, kurator, speciallärare eller skolpsykolog kontaktas. 

Varje ny studerande testas för läs-och skrivsvårigheter och skolan erbjuder också en kurs i studieteknik. Specialläraren ger också tips på olika digitala hjälpmedel för studierna.  

 

Ekonomiskt stöd

Studerande kan kontakta skolkurator vid behov av ekonomiskt stöd. Skolan har möjlighet att också under terminerna dela ut stipendier från Brita Maria Renlunds fond.

 WidgetAreaBottom