WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Arbete vid sidan om studierna

Gymnasiestudier räknas som heltidsstudier om studerande studerar på tre eller högst fyra år. Arbetsmängden motsvarar normalt heltidsarbete. Förutom ca 30 timmar lektionstid per vecka hör det alltid läxor till studierna och arbetsmängden kan då väl jämföras med heltidsarbete. 

Gymnasiestudier är inte mekaniskt kopierande utan det är fråga om aktivt lärande och det kräver tid och engagemang.

Dessa fakta är viktiga att tänka på när den unga tar ställning till sina andra aktiviteter. 

WidgetAreaBottom