WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Avlägga enskild kurs

Vill du avlägga en enskild kurs vid gymnasiet?

Det är möjligt att delta i undervisningen i en befintlig grupp om det finns plats i gruppen.  Enligt gymnasienämndens beslut är avgiften 120 euro/kurs.  Kontakta rektor.

Vid Jakobstads gymnasium kan utomstående inte delta i distanskurser. 

Personer som har en examen från yrkesutbildningen kan söka och bli antagen som studerande vid Jakobstads gymnasium. Kontakta rektor, om du är intresserad. 

Sök till oss

"JG- en skola full av möjligheter"
Valet av utbildning efter grundskolan känns för många svindlande. Huvudet svämmar över av frågor om fortsatta studier och beslutsångesten är hög. Oavsett vad du ämnar göra efter andra stadiet utgör Jakobstads gymnasium en trygg och stadig grund för framtiden.

Skolan är belägen i centrum av staden och ligger därmed nära till alla väsentligheter. Skolparken som omger skolan är ett av skolans trumfkort och en av mina absoluta favoritplatser att vistas i året om. Själva skolbyggnaden är nyrenoverad och hyser snygga och ändamålsenliga utrymmen.

JG erbjuder ett brett kursutbud som utöver de obligatoriska kurserna ger de studerande möjlighet att välja extra kurser i ämnen som ligger en nära hjärtat. Jag hörde till och med en klasskompis säga: ”Vare sig man vill eller inte blir man allmänbildad på det här stället.” Förutom teoretiska ämnen som språk, naturvetenskaper och realämnen lägger vi på JG stor vikt vid konst, idrott och musik, intresserade studerande kan utöver den allmänna gymnasielinjen välja att gå bildkonst-, musik eller idrottslinje. Man kan även välja så kallade parkkurser som ett roligt och annorlunda avbrott i studierna.

Nuförtiden inhyser byggnaden även det finska gymnasiet med vilket ett nära samarbete har uppkommit. Studerande från båda skolor har möjlighet att välja kurser från vardera skola och i och med detta har man som studerande också en unik möjlighet att förbättra sina kunskaper i det andra inhemska språket.

Resor är något av en specialitet här i JG. Årligen görs resor till bland annat Berlin/Kraków, Paris och St. Petersburg. Studiebesök hör också till studierna vilket är ett populärt inslag i vardagen. Känner man att detta inte är nog finns det goda möjligheter till ett utbytesår, just nu har vi studerande i Frankrike, Chile och Australien.

Skolan har en professionell lärarkår med lång erfarenhet. Skulle man ha problem med upplägget av studierna kan man alltid vända sig till våra två studiehandledare som alltid kommer med goda råd. För att främja trivselnivån i skolan ställer våra tutorer alltid upp för de studerande och genom olika evenemang stärks trivseln och tryggheten ytterligare. Årligen väljs en studerandekårsstyrelse som på olika sätt gör de studerandes röst hörd. Styrelsen ordnar även temadagar, förser de studerande med glögg till jul och munkar till 1 maj men ordnar också övriga festligheter som den årliga välkomstfesten.
JG är ett solklart val med massor av möjligheter. Välkomna!

Johannes Öst, studerandekårens styrelseordförande

WidgetAreaBottom