WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Vår skola

Studentresultaten på Wilma fredagen den 18.5 kl. 12

Den som inte har tillgång till Wilma, kan själv hämta sina resultat fre 18.5 från kl. 13. ID-handling krävs. Anmälan till höstens studentskrivningar senast den 31.5.2018. Studentdimission lördagen den 2.6.2018 kl. 11 - 13. Studenterna övar fre 1.6 kl. 18 - 20. 

Höstterminen 2018 börjar tisdagen den 14.8 kl. 10.00. 

En skola i tiden
Vi i Jakobstads gymnasium har glädjen att få arbeta i en modern studiemiljö. Här finns bland annat ändamålsenliga klassrum med ny teknik, ett stort auditorium och en ljus och rymlig restaurang. Skolan ligger mitt i staden invid skolparken och vi har nära till idrottsanläggningar, muséer, stadshuset, tingsrätten och Campus Allegro, vilket underlättar studiebesök på skoltid. Vi samarbetar också med de andra gymnasierna i regionen.
I den fina byggnaden finns idag två skolor; förutom Jakobstads gymnasium inhyser den också Pietarsaaren lukio, stadens finska gymnasium, så du har möjlighet att förbättra din finska genom att t.ex. välja kurser vid det finska gymnasiet.
Vi arbetar mångsidigt och varierat med modern pedagogik och våra lärare ger personlig feedback och handledning. Våra studerandes initiativförmåga uppmuntras och alla får vara som de är. Samhörighet, trivsel och gemenskap är ledord i vår skola. Undersökningar visar att våra studerande trivs mycket bra i skolan.
Vårt gymnasium är lagom stort. Eftersom vi har rätt många studerande kan vi ha ett brett kursutbud, men skolan är ändå inte så stor att vi inte hinner se till varje studerandes behov. Var och en kan själv planera sitt schema och sin inriktning. Den som siktar på en akademisk utbildning i framtiden har alla möjligheter att välja teoretiska kurser, men skolan har också ett brett utbud av praktiska park-, musik-, konst- och idrottskurser.

Välkommen till Jakobstads gymnasium!

Gunnevi Kiiskinen och Johan Granlund

 

 

WidgetAreaBottom