WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Vår skola

Föräldramöte 7.9.2017

Föräldramöte för alla föräldrar och Hem och skolas årsmöte hålls to 7.9.2017 kl. 18 -. Programmet sänds ut via Wilma.

Läsåret 2017 - 2018

Antal studerande: 276, varav 90 som inleder sina gymnasiestudier.

Antal lärare: 26

En skola i tiden
Vi i Jakobstads gymnasium har glädjen att få arbeta i en modern studiemiljö. Här finns bland annat ändamålsenliga klassrum med ny teknik, ett stort auditorium och en ljus och rymlig restaurang. Skolan ligger mitt i staden invid skolparken och vi har nära till idrottsanläggningar, muséer, stadshuset, tingsrätten och Campus Allegro, vilket underlättar studiebesök på skoltid. Vi samarbetar också med de andra gymnasierna i regionen.
I den fina byggnaden finns idag två skolor; förutom Jakobstads gymnasium inhyser den också Pietarsaaren lukio, stadens finska gymnasium, så du har möjlighet att förbättra din finska genom att t.ex. välja kurser vid det finska gymnasiet.
Vi arbetar mångsidigt och varierat med modern pedagogik och våra lärare ger personlig feedback och handledning. Våra studerandes initiativförmåga uppmuntras och alla får vara som de är. Samhörighet, trivsel och gemenskap är ledord i vår skola. Undersökningar visar att våra studerande trivs mycket bra i skolan.
Vårt gymnasium är lagom stort. Eftersom vi har rätt många studerande kan vi ha ett brett kursutbud, men skolan är ändå inte så stor att vi inte hinner se till varje studerandes behov. Var och en kan själv planera sitt schema och sin inriktning. Den som siktar på en akademisk utbildning i framtiden har alla möjligheter att välja teoretiska kurser, men skolan har också ett brett utbud av praktiska park-, musik-, konst- och idrottskurser.

Välkommen till Jakobstads gymnasium!

Gunnevi Kiiskinen och Johan Granlund

 

 

WidgetAreaBottom