WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Avlägga enskild kurs

Vill du avlägga en enskild kurs vid gymnasiet? Vill du byta skola?

Det är möjligt att delta i undervisningen i en befintlig grupp om det finns plats i gruppen.  Enligt gymnasienämndens beslut är avgiften 120 euro/kurs.  Kontakta en studiehandledare för att anhålla om studieplats som ämnesstuderande. 

Vid Jakobstads gymnasium kan utomstående inte delta i distanskurser. 

Personer som redan har studerat i något annat gymnasium eller yrkesskola, och t.ex. flyttar till Jakobstad, kan ansöka om studieplats direkt av rektor. Kontakta rektor eller studiehandledare!

Sök till oss

"Jakobstads gymnasium - vi bildar framtiden"

Valet av utbildning efter grundskolan känns för många svindlande. Huvudet är fullt av frågor. Oavsett vad du ämnar göra efter andra stadiet utgör Jakobstads gymnasium en trygg och stadig grund för framtiden.

Skolan är belägen i centrum av staden och ligger därmed nära till alla väsentligheter. Skolparken som omger skolan är ett av skolans trumfkort och en av mina absoluta favoritplatser att vistas i året om. Själva skolbyggnaden är nyrenoverad och hyser snygga och ändamålsenliga utrymmen.

JG erbjuder ett brett studieutbud som utöver de obligatoriska studieavsnitten ger de studerande möjlighet att välja extra avsnitt i ämnen som ligger en nära hjärtat. Studerande har sagt:  ”Vare sig man vill eller inte blir man allmänbildad på det här stället.”  Förutom teoretiska ämnen som språk, naturvetenskaper och realämnen lägger vi på JG stor vikt vid konst, idrott och musik. Intresserade studerande kan utöver den allmänna gymnasielinjen välja att gå bildkonst-, musik eller idrottslinje. Man kan även välja så kallade parkkurser som ett roligt och annorlunda avbrott i studierna.

I byggnaden finns också det finska gymnasiet med vilket ett nära samarbete har uppkommit. Studerande från båda skolor har möjlighet att välja studieavsnitt från vardera skola och i och med detta har man som studerande också en unik möjlighet att förbättra sina kunskaper i det andra inhemska språket.

Resor är något av en specialitet här i JG. Studiebesök hör också till studierna vilket är ett populärt inslag i vardagen. Känner man att detta inte är nog finns det goda möjligheter till utbytesperioder eller till och med ett utbytesår.

Skolan har en professionell lärarkår med lång erfarenhet. Skulle man ha problem med upplägget av studierna kan man alltid vända sig till våra studiehandledare som kommer med goda råd. För att främja trivselnivån i skolan ställer våra tutorer upp för alla studerande och genom olika evenemang stärks trivseln och tryggheten ytterligare. Årligen väljs en studerandekårsstyrelse som på olika sätt gör de studerandes röst hörd. Styrelsen ordnar även temadagar, förser de studerande med glögg till jul men ordnar också övriga festligheter som den årliga välkomstfesten.

Välkomna!

Rektor Cecilia Hägglund-Nygård

WidgetAreaBottom