WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Vår skola

Vi bygger framtiden

Vi i Jakobstads gymnasium har glädjen att få arbeta i en inspirerande studiemiljö. Förutom i klassrummen kan man arbeta i gemensamma utrymmen i aulan, elevkaféet, i läsrummet, vi har ett stort auditorium och en ljus och rymlig restaurang. Skolan ligger mitt i staden invid skolparken och vi har nära till idrottsanläggningar, muséer, stadshuset, tingsrätten och Campus Allegro, vilket underlättar studiebesök på skoltid. Vi samarbetar också med de andra gymnasierna i regionen och med yrkeshögskolan Novia, framför allt med konst- och musikutbildningarna i Jakobstad.
I den fina byggnaden finns idag två skolor; förutom Jakobstads gymnasium inhyser den också Pietarsaaren lukio, stadens finska gymnasium, så du har möjlighet att förbättra din finska genom att t.ex. välja kurser vid det finska gymnasiet.
Vi arbetar mångsidigt och varierat med modern pedagogik och våra lärare ger personlig feedback och handledning. Våra studerandes initiativförmåga uppmuntras och alla får vara som de är. Samhörighet, trivsel och gemenskap är ledord i vår skola. Undersökningar visar att våra studerande trivs mycket bra i skolan.
Vårt gymnasium är lagom stort. Eftersom vi har rätt många studerande kan vi ha ett brett studieutbud, men skolan är ändå inte så stor att vi inte hinner se till varje studerandes behov. Var och en kan själv planera sitt schema och sin inriktning. Den som siktar på en akademisk utbildning i framtiden har alla möjligheter att välja teoretiska studier, men skolan har också ett brett utbud av praktiska park-, musik-, konst- och idrottsstudier.

Välkommen till Jakobstads gymnasium!

Cecilia Hägglund-Nygård och Johan Granlund

 

 

WidgetAreaBottom